Tekrarlı tahsilat modeli nakit akışı açısından olumlu görülmesine rağmen, aslında sabit müşterilerinize her ay satış yapmak zorunda olduğunuz bir modeldir. Eğer bir Saas ürününüz varsa, geçen ay abone olan müşteriniz bu ay servisi iptal edebilir ve tekrarlı tahsilat hayalleriniz suya düşebilir. Bu yazıda, Saas ürününüzün, gelir gider durumunuzu, müşterilerinizin bıraktığı karı takip edebilmeniz için bazı veriden bahsedeceğiz:

1.Churn Rate

Churn oranı, o ayda aboneliğini iptal eden abonelerin, ay başındaki toplam abone sayısına oranına eşittir. Kaybettiğiniz aboneler churn oranını belirler. Örneğin 1 Ocak itibariyle 1000 aboneniz varken, Ocak sonunda 950 aboneniz kaldı. Bu durumda churn oranınız %5 olur.

churn rate, mrr

Churn oranı ne kadar düşükse o kadar iyidir. Yeni abone kazanmak önemli olduğu gibi, var olan aboneleri korumak da çok önemlidir. Sürekli artan ya da sabit bir churn oranınız varsa, bunun sebebini araştırmalı ve çözüm bulmalısınız. Aksi halde, yeni abone kazanmak için yaptığınız yatırım boşa gider.

Churn rate = # ay içinde iptal eden aboneler / ay başındaki toplam abone sayısı

 

2.Monthly Recurring Revenue (MRR)

Monthly recurring revenue (MRR), ay sonunda kestiğiniz faturaların toplamına eşittir. Bu bedele, hem önceki aylardaki müşterilerinizden yapılan tahsilatlar, hem de bulunduğunuz ayda yeni abone olan müşterilerinizden yaptığınız tahsilatlar dahildir. Yükselen bir grafik işlerin iyi gittiğinin göstergesidir. Gittikçe düzleşen bir grafik, ya hiç yeni abone almadığınızı gösterir ya da yeni gelen abone sayısı kadar aboneyi kaybettiğinizi gösterir.

 

3.Average Monthly Revenue per User (ARPU)

ARPU müşteri başına elde ettiğiniz geliri ifade eder. Aylık gelirinizin, toplam müşteri sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Eğer ARPU değeriniz giriş paketinizin satış bedelinden bile daha azsa, bu durum, çok fazla ödemeyen müşteriniz olduğunu gösterir.

 

4.Lifetime Value (LTV)

LTV, bir abonenin hizmetinize abone olduğu süre boyunca size kazandırdığı toplam geliri ifade eder. LTV hesaplamak için abonenin servisi iptal etmesini beklemeyiz. LTV değeri churn oranı kullanılarak yaklaşık olarak hesaplanabilir:

lifetime value (ltv), mrr

 

5.Customer Acquisition Cost (CAC)

CAC, kazandığınız müşteri başına yaptığınız harcamayı ifade eder. O ay yaptığınız pazarlama harcamalarının, o ay kazandığınız müşterilere bölünmesiyle hesaplanır. CAC hesaplanırken, sadece dijital pazarlama masraflarının hesaba dahil edilmesi yetmez. Pazarlama ekibine verilen maaşlar da, CAC hesabına dahil edilmelidir.

Eğer LTV değeri CAC dan küçükse kar ettiğinizin göstergesidir. Eğer LTV değeri CAC’dan büyükse, müşteriyi kazanmak için harcadığınız masraf, müşterinin size ödediği paradan daha fazla olduğunu gösterir. Bu da zarar ettiğinizin göstergesidir.

 

Bu verilerin manuel olarak hesaplanması oldukça zor olmakla beraber, subscrEASY dashboard ile bu verilere anlık olarak ulaşabilir, gelir/gider durumunuzu takip edebilirsiniz.

get roman.com men sexual health clinic bangkok does viagra make you harder nursing sexual health stay useless tab are erectile dysfunction drugs covered by health insurance natural remedy for erectile disfunction the most powerful sex enhancement pill for men ftc male enhancement pills all male enhancement products watch big black dicks cialis and heart attack hgh and trt penis enlargement baolong pill how penis enlargement pills work that how it works are penis pills good for you penis enlargement oils which sex pills are the best for sex erectile dysfunction treatment that works every time flaccid vs erect size how long does an erection last with extenze how do i raise my testosterone levels is erectile dysfunction a side effect of phentramine growth hormone injection penis size kaiser permanente cialis cost subliminal message penis growth growth flex review coconut oil for sex drive sexual stamina test porn drug option designed to boost low male sex drive erectile dysfunction cured quitting cigarettes does alcoholics have a sex drive penis growth pills no scams sildenafil arrhythmia vitamin e testosterone booster vigrx plus in abu dhabi pharmacy tea boost your libido how soon to take cialis before sex penis inancment pills cause of low libido in females most effective medicine for erectile dysfunction vitamins to enhance female libido which birth control pills lower testosterone 10 best foods for sexual health cant get hard with new girlfriend doxepin erectile dysfunction breast enhancement pills that work fast how do you lose fat around your pubic area penis enlargement pills 2021 extreme testosterone gnc water pills and ed vawa sexual assault prevention ohio department of health average male erection size viagra dosage recommendation all natural sex girl masturbate to orgasm home remedy for erectile dysfunction for epilepsy wants you to jerk off