Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE TAŞINMASINA DAİR AÇIK RIZA METNİ

1. Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin doğru çalışabilmesi, tekrarlı tahsilatın sağlanabilmesi için alınmaktadır.

2. Kişisel verileriniz Amazon AWS Stockholm serverimizde  saklanmak üzere yurt dışına aktarılacaktır.

3. Kişisel verilerimin, abonelik hizmeti ve tekrarlı tahsilat sisteminde işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına açık rızam vardır.